Wie zijn wij?

Stichting Truckrun2emond

Met pijn in het hart moeten we ook de editie van 2023 annuleren.

Het evenement zou op 4juni worden gehouden.

Om de tour dit jaar door te laten gaan zijn voor ons als bestuur de financiële risico’s te groot.

Vooral een probleem met de verzekering en de stikstofnorm zijn daarvoor de oorzaak.

Vorig jaar in Overijssel is een ongeluk gebeurd met een begeleider.

Daarna is een schadeclaim ingediend door een letseladvocaat en hebben verzekeraars hun voorwaarden aangepast.

De deelnemers, mensen met een beperking, zitten vast in de gordel in de bijrijdersstoel.

Hun begeleiders zitten dan vaak op het bed achter de stoelen en hebben echter geen gordel.

Een groot aantal van onze deelnemers heeft begeleiding mee.

Dit betekent dat er acuut een onaanvaardbaar risico is ontstaan.

De begeleiders mogen dus niet meer mee.

Ook de stikstofregels gooien roet in het eten.

De organisatie moet aantonen dat de stikstofuitstoot binnen de normen valt.

Stikstof wordt onder meer uitgestoten bij de opbouw, de afbouw van het evenement, door de bezoekers, deelnemers en aggregaten.

De berekening van de stikstofuitstoot, door een extern bureau, drukt zeer zwaar op de financiële begroting van de stichting.

Daarnaast is het nog maar de vraag of aan alle voorwaarden wordt voldaan.

Er heerst veel onduidelijkheid over de nodige aanpassingen en financiële consequenties.

Met al deze onzekerheden vindt het bestuur het niet verantwoord om de truckrun op 4 juni door te laten gaan en wij realiseren ons dat het ontzettend spijtig is voor iedereen die uitkeek naar dit prachtig evenement.